Team

Marc Verdonck
Voorzitter
GSI Printing
marc@vakstudieclub.be

Marc leidt als voorzitter de vergaderingen en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt zowel voor als achter de schermen. Hij zorgt voor de nodige contacten met de grote spelers in de industrie en coördineert mee de agenda van seminaries en bezoeken.

Michel Van Steenbergen
Secretaris
michel@vakstudieclub.be

Michel zorgt ervoor dat alle administratieve verplichtingen correct gebeuren. Hij coördineert samen met Marc de vergaderingen en zorgt ervoor dat de praktische kant van de seminaries wordt geregeld. Samen met Steve zorgt hij voor een vlotte communicatie zowel op papier als op het web.

Herman Van de Poel
Penningmeester
Cartamundi Turnhout
herman@vakstudieclub.be

Als penningmeester zorgt Herman voor een goed beheer van de fondsen. Hij zorgt ervoor dat alle bestuurders op de hoogte zijn van de financiële situatie en dat er een goede cashflow wordt nagestreefd zodat er een mooie balans is tussen inkomsten en uitgaven. Daarnaast zoekt hij ook mee naar nieuwe projecten en invalshoeken om de seminaries boeiend te houden.

Cor Van den Boom
Bestuurder
cor@vakstudieclub.be

Als een van de oudgedienden blijft Cor het huidige team bijstaan met nuttige info en tips. Zijn ervaringen als jarenlang bestuurder zijn leveren vaak nog bruikbaar materiaal op tijdens brainstormsessies.

Dominique Dingenen
Bestuurder
Van Genechten Biermans
dominique@vakstudieclub.be

Dominique zorgt voor de contacten tussen de Vakstudieclub en de diverse werknemers-organisaties. Hij zoekt ook actief mee naar interessante seminaries en mogelijke uitvalsbasisen voor bezoeken en studiereizen.

William Van Laer
Bestuurder
Vrije Technische Scholen Turnhout
william@vakstudieclub.be

William zorgt voor een vlotte samenwerking met de grafische scholen in Turnhout, en is mee verantwoordelijk voor de eindredactie en de grafische vormgeving van de website.